Kommunikation
 
Forældreintra er det foretrukne kommunikationsmiddel, når det drejer sig om skriftlig information mellem skolen og forældre. 

Alt skriftligt materiale fra skolen til hjemmene såsom årsplaner, elevplaner, nyhedsbreve, løbende information, samt indkaldelse til forældremøder og skole/hjemsamtaler skal udgives i Forældreintra. Beskedsystemet benyttes til den løbende kommunikation med kortfattede beskeder. Den elektroniske kontaktbog kan benyttes til kommunikation om det enkelte barn. Det enkelte team udmelder selv til forældrene, hvor lang besvarelsesfrist, der må være på en besked. 

Det forventes ikke, at beskeder besvares på fridage, i ferier eller under sygdom. Kommunikation, som omhandler tungere elevsager, konfliktstof eller det enkelte barns trivsel foregår stadig via telefon eller et møde.