Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Nivå Skole NORD

Udskolingen 6.-9. klasse

Mariehøj 501, 2990 Nivå

Tlf. 7256 5775

[email protected]

Nivå Skole SYD

Indskolingen 0.-5. klasse

Niverødvej 38, 2990 Nivå

Tlf. 7256 5670

[email protected]

UU-vejledning på Nivå Skole Nord

 

Vejledning om uddannelse og job varetages af UU-Øresund og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, klasselærere og UU-vejlederen.

 

Vejledningen for 6.- 9. klasse varetages af UU-teamet i Fredensborg Kommune ved UU-vejleder Annestine Johannesen. Mail: sjo@uuoresund.dk. Mobil 4057 4785.

 

UU-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå på flere måder:

 • som kollektiv vejledning
 • som gruppesamtaler
 • som individuel vejledning for elever, der har svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv

Vejledningen tager udgangspunkt i elevernes elev- og uddannelsesplaner.

 

UU-vejlederen bistår og deltager i planlægningen af:

 • Uddannelse og Job
 • Uddannelsesplaner
 • IT - baserede vejledningsmaterialer som fx http://www.ug.dk/http://www.genvej.nu/ og UU-Øresunds egen hjemmeside
 • Erhvervspraktik
 • Introkurser
 • Brobygning
 • Virksomhedsbesøg
 • Gæstelærerbesøg
 • Forældrearrangementer, fx Uddannelsesaften
 • Diverse vejledningsaktiviteter

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Øresund – er et samarbejde mellem Fredensborg og Helsingør kommuner om vejledning af unge fra 6. klasse til 29. år.

Yderligere informationer findes på: http://www.uuoresund.dk/

 

Læs mere om UU-Øresund.